Centrumgebouw Noord omgedoopt tot Sjoerd Groenmangebouw

GroenmanSj-1948-1979-CP730Centrumgebouw Noord heeft een nieuwe naam: het Sjoerd Groenman gebouw. De naam werd op donderdagmiddag 28 november officieel bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst op de nulde verdieping van het gebouw. De datum van de onthulling is niet toevallig gekozen. Prof. dr. Groenman werd honderd jaar geleden op 28 november geboren. De naamgever van het gebouw was vijftig jaar geleden bovendien toepasselijkerwijs de eerste decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. Tevens was Sjoerd Groenman van 1971 tot 1976 rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Biografie
Groenman studeerde sociografie aan de Universiteit van Amsterdam en was direct na de Tweede Wereldoorlog één van de grondleggers van de sociologie als zelfstandige studierichting in Nederland. In 1948 werd hij buitengewoon hoogleraar in Utrecht, in het toen als nieuwe studierichting ingestelde vak sociologie. In 1952 werd hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en in 1956 buitengewoon hoogleraar in Leiden. Laatstgenoemde functies werden beëindigd toen de Utrechtse leerstoel in 1960 werd omgezet in een ‘gewoon’ hoogleraarschap (tot 1979) . Aansluitend aanvaarde Groenman alsnog een benoeming tot buitengewoon hoogleraar sociologie van het bouwen en wonen, een functie die hij tot eind 1981 vervulde. Verder was Sjoerd Groenman eredoctor aan de University of Florida (1979), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje Nassau. Groenman overleed op 14 februari 2000.

Eigenaardigheden van de samenleving
De colleges die Groenman als hoogleraar gaf, worden door oud-studenten gekenmerkt door levendigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Aan de hand van simpele voorbeelden en actuele gebeurtenissen schetste hij de eigenaardigheden van de samenleving, met een geraffineerd en subtiel gevoel voor humor. Onder zijn studenten was ook (destijds kroon)prinses Beatrix.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Met de keuze voor naamgevers uit zowel de Maatschappij- (Groenman: socioloog) als de Gedragswetenschappen (Langeveld: pedagoog) hoopt het Faculteitsbestuur recht te doen aan het brede spectrum van de sociale wetenschappen.

Zie intranet voor het verslag van de onthulling

DS2_6103

DS2_6105

DS2_6106

DS2_6104

DS2_6110DS2_6112

DS2_6122DS2_6131      DS2_6171

Recent Related Posts

Reacties zijn gesloten.