De Binnenstad, de beginjaren van de faculteit

800px-UtrechtDrift2Voordat de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) zich vestigde op de Uithof waren de opleidingen verspreid over diverse panden in de binnenstad. De panden waren niet noodzakelijkerwijs speciaal voor de UU en voor onderwijsdoeleinden gebouwd. Vaak waren het omgebouwde voormalige herenhuizen. Veel panden van de UU bevonden – en bevinden zich soms nog – aan de Drift, Trans, Kromme Nieuwegracht, Bijlhouwerstraat, Varkensmarkt, Neudeflat, en nog meer locaties verspreid over de oude binnenstad.

Een herinnering uit de biografie van M.J. Langeveld (Bos, 2011):
‘Het Instituut’, zoals het gebouw aan de Trans waar pedagogiek was gehuisvest kortweg werd genoemd, lag pal in de binnenstad van Utrecht, schuin tegenover het huis Pausdam, op de hoek Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht. Het was van oorsprong een oud herenhuis maar in de loop van de jaren waren er als gevolg van uitbreidingen belendende percelen aan toegevoegd, zodat het geheel een bricolage van met elkaar verbonden panden vormde, bij elkaar gehouden door het centrale trappenhuis. Het staat er nog steeds, het is nog steeds eigendom van de universiteit, maar de hoofdingang is verplaatst en het centrale trappenhuis is een dode ruimte geworden, niemand vertoont zich er nog.

469px-Martinus_J__Langeveld

M.J.Langeveld

Van die situatie rond de trap, schrijft zij, werd dankbaar gebruik gemaakt om kinderen te observeren die kwamen voor de pedagogische praktijk op de zaterdag (want dan was er geen school). ‘Het wat angstige kind bijvoorbeeld durfde onder leiding meestal maar via een ronde heen en weer. Ging het beter met hem dan probeerden we ook eens de andere ronden, om tenslotte van elkaar gescheiden, het kind via de ene de therapeut via de andere ronde elkaar te treffen bij de garderobe. Grote opluchting en verrassing. Professor Langeveld leefde mee met zulk behaald succes als hij daar toevallig getuige van was.’

Bos, J. (2011), M.J. Langeveld, Pedagoog aan de hand van het kind. Amsterdam: Uitgeverij Boom, p. 18.

Recent Related Posts

Reacties zijn gesloten.